JÁTÉKSZABÁLYZAT

A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden 21 év feletti természetes személy, kivéve a
Napfényes Művészeti Műhely Kft. (1033 Budapest Szív utca 39/B) tagjait, a
Társaság és a Társaság tagjainak munkatársait, valamint ezek – a Ptk. 685 § (b)
bekezdése szerinti – közeli hozzátartozóit.
A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott
feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel
A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási
kötelezettséggel.
A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe
vételével – mindenki, aki 2018. Május 31. 9:00 órától 2018. június 7. 10:00 óráig
válaszol a Napműhely idővonalán feltett kérdésre. A kérdés a Napműhely
tanfolyamaival kapcsolatos, amelyek közül egyet meg lehet nyerni. Csak a 2018.
júniusban meghirdetett tanfolyamok közül nyerhető meg egy, a posztban felsorolt 5
foglalkozás közül.
A tanfolyamokról bővebb információ: a www.napmuhely.hu weboldalon található.
A játékban való részvételnek nem feltétele semmilyen személyes adat megadása.
A nyereményjáték 2018. május 7. csütörtök 10:00-ig tart.
A nyereményjátékban a kommentelők, a tanfolyamnevet leírók között sorsolunk.
Lásd a fenti feltételeket.
A nyeremény: a kommentbe írt tanfolyamon történő ingyenes részvétel.

A nyeremény átvételének feltételei
A nyerteseket Facebookon értesítjük és ott egyeztetjük vele a megnyert tanfolyam
dátumát, ami egyébként megtalálható a Napműhely honlapján. A Napfényes
Művészeti Műhely Kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan
megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. (Pl.: Facebook
felhasználó, aki mögött nem egy 21 évét betöltött ember áll stb.) A Napfényes
Művészeti Műhely Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és
kizárólag a nyertes használhatja fel
A játékban résztvevők beleegyeznek, hogy a Napfényes Művészeti Műhely Kft.
oldalán nyilvánosan ismerteti a győztesek nevét.
A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat
személyazonosító okirattal igazolják.

Leiratkozás
Amennyiben a játékban résztvevő nem szeretne többet értesülni a Napfényes
Művészeti Műhely Kft. eseményeiről, úgy a „nem tetszik” (dislike”) gomb
megnyomásával le tud iratkozni a Facebook hírfolyamunkról.

A Szervező jogai
A Napfényes Művészeti Műhely kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési,
kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a
játék időtartama alatt a Napfényes Művészeti Műhely Kft. oldala neki fel nem róható
okból időszakosan nem érhető el.
A Napfényes Művészeti Műhely Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék
feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.
A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi
szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Napfényes Művészeti Műhely
Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Napfényes
Művészeti Műhely Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi
szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
A játék nem a Facebook támogatásával jött létre.